DPT Urodziny

EU SIM 2 Wrocław - Euroacres Lille - Tradeaux

    Informacja

 

                                                  Za organizacje konwoju odpowiada osoba wyznaczona przez zarząd.

                                                      Każdy pracownik może zgłosić swoją propozycję konwoju.

                         Informacje o konwojach znajdują się na kanale tekstowym imprezy-konwoje na firmowym serwerze                                                                     

                                                                                                     Discord.

                         Na każdy konwój wewnątrzfirmowy trzeba przybyć ciężarówką wraz z naczepą ustaloną przez organizatora.

                                  Na każdy konwój międzyfirmowy trzeba przybyć ciężarówką konwojową wraz z naczepą firmową.

                                                 Zbiórka na konwój zaplanowany odbywa się 30 min przed wyjazdem.

                                                           Ciężarówka do konwoju musi być zatankowana i naprawiona.

                                                            Na konwoju nie wyprzedzamy (wyjątek zgoda organizatora).

                                                       Trzymamy minimum 150m odległości od ciężarówki poprzedzającej.

                                                                    Gdy pilot mówi reszta uczestników konwoju wycisza się.

                                                                       Zakaz używania CB radia (wyjątek zgoda organizatora).

                                                                              Nie wczytujemy się na miejscu zbiórki.

                                        Zakaz używania pneumatyki w ciężarówce i naczepie w miejscu zbiórki i na postojach.

           W przypadku awarii ciężarówki trzeba zjechać na pobocze i naprawić ciężarówkę w najbliższym warsztacie

                 

                                                                        (możesz wrócić do konwoju jeśli dogonisz konwój

What are you waiting for?

Change the way you run your event, with Trucky Events.